ابزار هدایت به بالای صفحه

ابزار وبمستر

مترجم سایت

برنامه بدنسازی جی کاتلر (چه تمرینی جی کاتلر را قهرمان میکند ؟) - رزمی و بدنسازی
رزمی و بدنسازی
کیو کشین و بوکس و ... همه رشته های رزمی و بدنسازی
باشگاه بیلیارد و اسنوکر مدائن باشگاه بیلیارد و اسنوکر مدائن باشگاه بیلیارد و اسنوکر مدائن باشگاه بیلیارد و اسنوکر مدائن باشگاه بیلیارد و اسنوکر مدائن
Wpulse.irبرای دیدن برنامه ی تمرینی جی کاتلر به ادامه مطلب بروید

شرح آماده سازی جی کاتلربه دو مسابقه او مربوط است .اولین برنامه مربوط به مسابقات آرنولد کلاسیک سال ۲۰۰۳است وقسمت دوم هر بخش مربوط به آرنولد کلاسیک ۲۰۰۲ می باشد و شما می توانید به طور روشن مشاهده کنید که جی در طول یک سال چگونه کار آماده سازی خود را تغییر داده وتقریبا توانست در هردو مسابقه بابدنی بسیار آماده روی صحنه حاضر شود.

تمرین پیش از مسابقه جی برای آماده سازی آرنولد ۲۰۰۳ از ۱۶ هفته قبل کار را شروع کرد و از برنامه دو روز تمرین یک روز استراحت استفاده می کرد .برنامه دو جلسه ای او به شکل زیراست :
روز ۱*********** سینه –ساق************جلو بازو –ساعد
روز ۲ *********** همسترینگ************چهار سر ران
روز۳************* استراحت
روز ۴ ************سر شانه*************پشت بازو
روز ۵ ************ پشت *************** پشت –کول
روز۶ ************ استراحت
جی در این دوران شکم خود را یک روز در میان تمرین تمرین می داد وازهمان برنامه تمرینی خود در فصل حجم بهره می برد .شیوه تمرین جی به طور کلی پر حجم وپرشدت است وبرای هر عضله ۲۰ تا ۲۵ ست انجام داده وبین هرست ۳۰تا ۴۵ ثانیه استراحت میکند .هر جلسه تمرینی جی تنها ۴۰ دقیقه طول می کشد .جی احساس می کند این شیوه تمرینی در عین تحریک بافت های عضلانی به چربی سوزی نیز کمک می کند .عضلات پشت او تنها نقاط مستثنی هستند چرا که در صبح وعصر و هرجلسه با ۲۵ست تمرین داده می شوند.
تعداد تکرارهای او در هر ست ۸ تا ۱۰ تکرار است . او هر حرکت را با یک یا دو ست سبک که خودش اسم (( ست های احساس )) را روی آنها گذاشته شروع می کند و بدن خود را با گرم کردنن آماده ستهای بعد می کند . برنامه تمرینی جی در آرنولد کلاسیک ۲۰۰۲ نیز هیچ تفاوتی با آرنولد ۲۰۰۳ نداشت و تنها دامنه تکراری خود را وسیع تر کرده بود و بین ۶ تا ۱۲ تکرار انجام می داد .
علی رغم اینکه جی دارای یک جفت چهار سر ران استثنایی است ولی ضخامت و قدرت خاصی در همه قسمت های بدن او نهفته است . در زیر برنامه تمرینی کامل جی برای آماده سازی مسابقات آرنولد کلاسیک ۲۰۰۲ را مشاهده می کنید :
پشت

پلاور با ماشین ************************************* ۱۵ – ۱۰ × ۴
زیر بغل سیم کش از جلو ****************************** ۱۰ × ۴
زیر بغل چکشی ************************************ ۱۰ – ۸ × ۳
زیر بغل سیم کش دست جمع مچ برعکس ***************** ۱۰ – ۸ × ۳
زیر بغل هالتر خم************************************ ۱۰ – ۵ × ۴
زیر بغل قایقی با دسته ۷ شکل**************************۱۰ – ۸ × ۳
زیر بغل قایقی با میله صاف ***************************** ۱۰ – ۸ × ۲
فیله کمر****************************************** ۱۰ – ۸ × ۴

سینه

پرس بالا سینه هالتر **************************** ۱۰ – ۸ × ۵ – ۴
پرس بالا سینه دمبل *****************************۸ – ۶ × ۴
قفسه پروانه با ماشین ***************************۱۵ – ۱۰ × ۳
قفسه بالا سینه با دمبل ************************* ۸ – ۶ × ۴
پرس سینه************************************۱۰ × ۲
کراس اور************************************* ۱۵ – ۱۲ × ۳
پلاور با دمبل*********************************** ۱۰ – ۸ × ۲

سرشانه

نشر از جانب ********************************* ۱۲ – ۱۰ × ۵ – ۴
پرس سرشانه دمبل **************************** ۱۰ – ۶ × ۴
صلیب با کابل********************************** ۱۰ – ۸ × ۳
نشر از جلو *********************************** ۸ × ۳
قفسه پروانه برعکس****************************۱۲ – ۱۰ × ۳
نشر از جانب خوابیده**************************** ۱۲ – ۸ ×۳

کول

شراگ با هالتر از پشت ************************* ۱۲ – ۸ × ۳
شراگ با هالتر از جلو*************************** ۱۲ – ۸ × ۳
شراگ چکشی با دستگاه*********************** ۱۲ – ۱۰ × ۳

جلو بازو

جلو بازو با هالتر ***********************۱۲ – ۸ × ۴
جلو بازو چکشی*********************** ۸ – ۶ × ۳
جلو بازو لاری با دستگاه****************** ۱۰ – ۸ × ۳
جلو بازو تناوبی************************* ۶ × ۳

پشت بازو

پشت بازو با کابل دسته طنابی****************** ۱۵ – ۱۰ × ۳
پرس سینه دست جمع*************************۱۰ – ۶ × ۳
پشت بازو با کابل **************************** ۱۲ – ۱۰ × ۳
دیپ با دستگاه****************************** ۱۲ – ۸ × ۳
پشت بازو و پشت گردن با دمبل ***************** ۸ – ۶ × ۳

چهار سر ران

جلو پا ماشین ******************************* ۲۰ – ۱۵ × ۲
پرس پا ************************************ ۱۰ – ۸ × ۳
هاک اسکوات******************************** ۱۰ – ۸ × ۳
لانج *************************************** ۱۵ – ۱۲ × ۳
اسکوات از جلو ****************************** ۱۰ – ۸ × ۳
جلو پا ماشین *******************************۱۰ – ۸ ×۴
داخل ران با دستگاه ************************** ۱۲ – ۱۰ × ۳
پرس پا تکی******************************** ۱۰ – ۸ × ۲

همسترینگ

پشت پا نشسته**************************** ۱۵ – ۱۰ × ۴
پشت پا خوابیده **************************** ۱۰ – ۸ × ۳
ددلیفت پا صاف***************************** ۱۰ – ۸ × ۳
پشت پا ایستاده تکی************************* ۱۲ – ۸ × ۲

ساق

ساق پا ایستاده ****************************۱۲ – ۱۰ × ۳
ساق پا نشسته**************************** ۱۵ – ۱۰ × ۴ – ۳

دوشنبه 28 اسفند‌ماه سال 1391 :: 12:08 ب.ظ
.: آموزش رزمی و بدنسازی به صورت تصویری و کلیپ های دیدنی :.
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل