ابزار هدایت به بالای صفحه

ابزار وبمستر

مترجم سایت

نرمش برای کیوکشین - رزمی و بدنسازی
رزمی و بدنسازی
کیو کشین و بوکس و ... همه رشته های رزمی و بدنسازی
باشگاه بیلیارد و اسنوکر مدائن باشگاه بیلیارد و اسنوکر مدائن باشگاه بیلیارد و اسنوکر مدائن باشگاه بیلیارد و اسنوکر مدائن باشگاه بیلیارد و اسنوکر مدائن
Wpulse.ir

 • ( هر حرکت 10 مرتبه )
 • سانچین داچی – یوی- کامائیته : سیکن چودان سوکی – سیکن جودان سوکی –اوراکن شومن اوچی – اوراکن سایو اوچی – اوراکن مواشی جودان اوچی – سیکن آگو اوچی
 • کیبا داچی –یوی – کامائیته : اوراکن شیتا اوچی – هیجی جودان سوتو اوچی –هیجی جودان آگه اوچی – هیجی اوروشی اوچی
 • یوی داچی : ایبوکی سان کای
 • هیداری سانچین داچی – یوی – کامائیته : سیکن جودان اوکه – سیکن چودان سوتواوکه – سیکن چودان اوکه - سیکن گدان بارای- سیکن چودان اوچی اوکه–سیکن گدان بارای
 • سانچین داچی – یوی- کامائیته : شوتوگامن سوتو اوچی – شوتوساکوتسوداچی – شوتوساکوتسواوچی کومی- شوتوگامن اوچی اوچی- شوتوسوتوهیزواوچی
 • یوی داچی : ایبوکی سان کای (سه مرتبه)- شین کوکیویوکائی (چهار مرتبه)- مرتب کردن لباس
 • هیدرای زنکوتسوداچی (یون جوگو) : مای که آگه گری . میگی زنکوتسوداچی (یون جوگو) : مای که آگه گری
 • هیکوداچی :هیزاگری – های سوکوکسن گری – چوسوکومایگری جودان
 • یوی داچی : ایبون سان کای – مرتب کردن لباس
 • یوی داچی (یون جوگو): یوکوکه آگه گری – کانستسوگری – سوکوتویوکرگری – اوشیرو جودان که آگه گری – اوشیرو کاکاتوکین گری – اوشیرو کاکاتومواشی گری – نوری
 • یوی داچی : چوسوکو گدان مواشی گری-چوسوکو چودان مواشی گری-چوسوکو جودان مواشی گری- سوتوجودان تای سوکومواشی که آگه گری – اوچی جودان سوکوتومواشی که آگه گری
 • یوی داچی : شین کوکیو
 • میگی زنکوتسوداچی (یون جوگو): کاکه اوکه – سیکن چودان گیاکوسوکی . هیدرای زنکوتسوداچی (یون جوگو): کاکه اوکه – سیکن چودان گیاکوسوکی .
 • هیدرای زنکوتسوداچی: نوگاره (4 مرتبه)
 • میگی زنکوتسوداچی: گیاکونوگاره (4 مرتبه)
 • سیزا – ماکسو – آگورا – ماکسویامه – ری- جوگای

دوشنبه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1392 :: 12:56 ب.ظ
.: آموزش رزمی و بدنسازی به صورت تصویری و کلیپ های دیدنی :.
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل